Uued raamatud 2016

Eesti ortograafia

Tallinn, 2016

Tiiu Erelti raamatu viiendas trükis on rohkesti täiendusi ja uusi näiteid. On arvestatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuseid ajaloosündmuste algustäheortograafia kohta ning määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamise kohta (mõlemad 11.6.2012).

  • Oma- ja võõrsõnade õigekiri
  • Suure algustähe kasutamine
  • Kokku- ja lahkukirjutamine
  • Lühendamine
  • Numbrite kirjutamine
  • Kirjavahemärgid

Kõik see, millega eesti keele kirjutajail võib raskusi olla.
Õppuritele ja õpetajatele, sekretäridele ja toimetajatele, kõigile, kel on tarvis eesti keelt õigesti kirjutada.

Õigekirjaspikker. Eesti keele põhireeglite kogumik

Tartu, 2016

Maire Raadiku koostatud praktiline ja kompaktne voldik sisaldab põhilisi eesti õigekirja, lausestuse ja vormimoodustuse reegleid, tuues esile ka raskeid, sagedasi kõhklusi põhjustavaid kohti. Voldik on mõeldud igaühele, kes on eesti keele reeglitega vähegi tuttav, kuid vajab spikri vormis tuge ühe või teise juhise meenutamisel. Materjal on esitatud ülevaatlike tabelitena, kus reegleid aitavad selgitada asjakohased näited ja kommentaarid. Õigekirjaspikker on vajalik abivahend õppurile, õpetajale, tõlkijale, toimetajale, ametnikule, ajakirjanikule.