Eurokeelehooldest

2007. aastal alustas Eesti Keele Instituut Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel eurokeelehoolet, mille peaeesmärk on anda Euroopa Liidu asutustes töötavatele Eesti tõlkijatele, tõlkidele ja ametnikele eesti keele täiendusharidust, pakkuda neile mõeldud keelenõuannet ja anda nende kasutusse vajalikke keelematerjale. Tööd tehakse selle nimel, et Euroopa Liidus kasutatav eesti keel oleks enam-vähem samasugune nagu Eestis kasutatav eesti keel, niisama hästi hooldatud, ajakohane ja täpne. Nn eurokeel peaks olema osa meie ühisest keelest.

Euroopa Liidu keel kui meie ühine keel. Tallinn, 2008.

Eurokeelehoolde tegevused:

  • Tõlkijate, tõlkide ja ametnike koolitused nii Eestis kui ka Luxembourgis ja Brüsselis
  • Terminisoovitused ja keelenõu eurotekstide tõlkijatele
  • Teabematerjalide väljaandmine
  • Eurokeelehoolde veebilehe uuendamine
  • Koostöö ülikoolidega: eurokeele uurimine
  • Selge keele liikumises osalemine