Kogumikud 2009

Kas eurotekstides on kohta ilusale ja selgele keelele?

Tallinn, 2009

 

Sisukord

Saateks
Selge keelekasutus Rootsi õigusloomes – juristide ja lingvistide koostöö. Anne-Marie Hasselrot
Euroopa Parlament eurokeele kaasotsustajana. Kas Euroopa Liidu õigusaktide ja muudatusettepanekute keerukas ringmängus on kohta ka ilusale keelele? Marek Dreving
Kaasotsustamismenetluse keerdkäikudest nõukogu tõlkija pilgu läbi. Liis Jaansalu, Riho Raudsepp
Terminoloogiatöö Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnas ja Euroopa Liidu terminibaas IATE. Triin Randlane
Teatestruktuuri põhimõtted õigustekstide tõlkimisel eesti keelde. Heigo Sooman
Kujuta ette! Ettekujutamine kui absurdsete tõlkevigade vältimise strateegia. Andres Valdre