Kogumikud 2008

Euroopa Liidu keel kui meie ühine keel

Tallinn, 2008

 

Sisukord

Sissejuhatuseks. Peeter Päll
Keelte roll Euroopa Liidus. Kees van der Horst
Fennid – metsikud ja armetult vaesed? Soome ja eesti keel Euroopa Parlamendis. Helena Rautala
Soome keel Euroopa Komisjonis. Jyrki Lappi-Seppälä
Selgest inglise keelest keeruline soome keel? Euroopa Liidu õigusaktide mitmekeelne ettevalmistamine. Aino Piehl
Tõlkimisest, tõlkevigadest ja toimetamisest. Mart Paberit
Eesti keel Euroopa Liidu tekstides. Meeli Sedrik
Mida eurotõlkijad keelenõust küsivad? Maire Raadik
Keelemaastik õigustõlke ümber ja eesti keel õigustõlke maastikul. Krista Kerge
Kirjandust ja linke