Eesti esimene selge keele konverents

Euroopa keeltepäeval, 26. septembril toimub Eesti Rahvusraamatukogus Eesti esimene selge keele konverents.

Konverents on mõeldud Riigikogu, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajatele, kes osalevad õigusaktide ja haldusdokumentide koostamise protsessis. Samuti teistele avalikku keelekasutust mõjutavatele inimestele, nagu ajakirjanikud, tõlkijad, toimetajad ja keeletoimetajad, kujundajad, õppejõud ja üliõpilased.

Konverentsiga soovitakse tõmmata seadusandjate, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste tähelepanu eesti õigus- ja halduskeele olukorrale ning taotleda mõtteviisi muutust. Ametlikud dokumendid ei pea koosnema pikkadest keerulise ülesehitusega lausetest ning arusaamatutest väljenditest ja võõrsõnadest. Rahvusvahelise kogemuse najal näidatakse konverentsil, kuidas liikuda selgema keelekasutuse poole nii avalikus kui ka erasektoris. Kui õigusaktid, avalduste vormid, juhised, arengukavad, ravimiinfo jmt on selgekeelsed, mõistab täiskasvanud inimene neid juba esimesel lugemisel ega pea esitama teksti koostajale täpsustavaid küsimusi. See säästab aega, vähendab halduskoormust ja -kulu ning parandab riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste mainet. Selgest keelekasutusest on kindlasti kasu kogu ühiskonnale.

Konverentsi korraldajad on Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Eesti Keele Instituut ja Eesti Keeletoimetajate Liit.

Loe lisaks ja registreeru:

www.selgekeel.ee