Euroametnike inglise keel paremaks

Suurem osa euroametnike avalikest esinemistest on inglise keeles.
Paraku on keeleoskuse tase ametnike hulgas aga kõikuv.
Euroopa Liit soovib, et ametnikud räägiksid paremat inglise keelt.
Euroopa Kontrollikoda on koostanud 100 eurotekstides valesti kasutatud termini kohta sõnastiku.

Loe uudist siit.

Vaata sõnastikku siit.