Keeletoimkonna uued otsused õigekirjareeglite kohta

Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel on koos selgitustega avaldatud keeletoimkonna 11. juuni 2012. aasta otsused, millega täpsustatakse õigekirjareegleid.

Ajaloosündmuste puhul soovitatakse edaspidi kasutada tavalist nimetustele omast malli, st kirjutada need väiketäheliselt, v.a nimetustes sisalduvad muud isiku- või kohanimed (näiteks araabia kevad, külm sõda, lahesõda, teine maailmasõda). Uuele reeglile soovitatakse kohe üle minna, ent vana reegli järgimist ei peeta veaks.

Ühend- ja väljendverbide kokku- ja lahkukirjutamise reeglistiku suurim muudatus on selles, et kui varem oli normikohane kirjutada kas lahku või kokku üksnes täiendina või öeldistäitena esinevad ühend- ja väljendverbide kesksõnavormid (äraminev või ära minev külaline), siis reegliparandusega laiendati seda kahtpidi kirjutamist ka mine-, ja- ja lt-liitelistele vormidele: allakukkumine või alla kukkumine, juuresolija või juures olija, silmahakkavalt või silma hakkavalt.

Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamise reeglistikus täiendati nende sõnade loetelu, mida võib normingu kohaselt mitut moodi kirjutada: kas või ~ kasvõi, just nagu ~ justnagu, just nimelt ~ justnimelt, kui tahes ~ kuitahes, mis tahes ~ mistahes, võib-olla ~ võibolla.

Täpsemaid selgitusi vaata siit.

Loe ka Postimehe sellekohast artiklit.