Kriminaalõiguse termineid

Valminud on ka terminiprojekt kriminaalõiguse valdkonnas, mis põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekul kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus, KOM(2012) 85.
Terminid on heaks kiitnud TÜ õigusteaduskonna kriminaalõiguse professor Jaan Ginter.
Vaadake valikut terminitest rubriigist "Uued terminid".