Õigustõlke täienduskoolitus

Eesti kõrgkoolides on käsitletud õigustõlget üksikute ainekursuste raames ja nende kursuste korraldajatel on olnud valdavalt üksnes lingvistiline taust. Seetõttu on õigustekstide tõlkijate ettevalmistus jäänud kohati lünklikuks ja ühekülgseks. Paljud õigustekstide tõlkimisega tegelevad spetsialistid – olgu neil siis juriidiline või lingvistiline ettevalmistus – teevad seda tööd intuitiivselt, paljud tõlkekorraldusega tegelevad inimesed aga ei oska näha asju õigusteksti tõlkija vaatevinklist.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täiendusõppe programmiga
ÕIGUSTÕLGE

püütakse neid lünki täita ja tulla juristide, juristide-lingvistide ja lingvistide teadmistele ja kogemustele tuginedes appi spetsialistidele, kes tegelevad iga päev õigustekstide tõlkimisega või õigustekstide tõlgete korraldamisega. Õigustekstide tõlkimise eelduseks on õiguse ja tõlkimise põhimõtete tundmine. Seepärast pööratakse programmi raames suurt tähelepanu erinevate õigusvaldkondade ja -süsteemide tutvustamisele. Sellest peaks olema abi tõlkijatele, kellel õigusalast haridust ei ole. Peale selle tutvustatakse mitmesuguseid õigustõlketeooriaid ja -põhimõtteid ning tõlkekorralduse aluseid – need peaksid aitama osalejatel oma igapäevatööd tõhusamalt teha. Programm hõlmab nii praktilisi tõlkeharjutusi kui ka tagasisidet käsitletavate valdkondade tippspetsialistidelt.
Programmi auditoorne töö on jaotatud kümnele 8-tunnisele õppepäevale, mis toimuvad ajavahemikus 16. november 2011 kuni 9. mai 2012 Tallinnas Kaarli pst 3 auditooriumis 101 algusega kell 10.00.

Programm koosneb järgmistest ainetest:

  • õiguse põhimõisted ja Euroopa õiguskultuurid (1 EAP) – prof Raul Narits, prof Marju Luts-Sootak
  • sissejuhatus õigustõlkesse (3 EAP) – Taivo Liivak
  • Euroopa Liidu õiguse alused (1 EAP) – dots Carri Ginter
  • sissejuhatus karistusõigusesse (1 EAP) – Katri Jaanimägi
  • sissejuhatus riigi- ja haldusõigusesse (1 EAP) – Tim Kolk
  • Euroopa lepinguõiguse terminoloogia (1 EAP) – prof Irene Kull
  • Ameerika Ühendriikide õigusmõisted ja -terminoloogia (1 EAP) – Heikki Leesment
  • õigustõlke seminar (2 EAP) – Taivo Liivak, Helika Mäekivi

Programmi maksumus on 960 eurot (lisandub käibemaks). Võimalik on valida programmist ka üksikuid mooduleid (8 akadeemilist tundi) maksumusega 140 eurot (lisandub käibemaks). Ühest asutusest kaks või enam osavõtjat –15%.
Registreerimise tähtaeg on 14. november.

Lisainfo: Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Roveena Kapp, tel 737 6063, e-post: roveena.kapp@ut.ee