Hoiakud keele ja muul teemal

Leia kümmekond minutit ja osale Arvi Tavasti koostatud uurimusel.