Võõrkeelne suhtlus Euroopa Liidus

Ülle Leisi koostatud võõrkeelse suhtluse käsiraamatul on kaks eesmärki: anda nõu selle kohta, kuidas võõrkeelt paremini mõista ja kuidas oma sõnumit tulemusliku(ma)lt võõrkeeles edastada.
Kummagi jaoks ei piisa grammatika ja sõnade tundmisest.
Vaja on olukorrale, suhtluspartnerile ja kultuurikeskkonnale vastavat keelekasutust ja suhtlusoskust.

Loe raamatut