Põhjalik ja praktiline keeleteooria käsiraamat

Arvi Tavasti ja Marju Taukari suurepärane raamat "Mitmekeelne oskussuhtlus", mis on leitav ka netis.