Uued raamatud 2015

Keelenõuanne soovitab 5

Tallinn, 2015

• Millal kirjutada tegusõna kokku, millal lahku?
• Kuidas kasutada mitte-liidet?
• Mis on ahelliitsõna ja kuidas seda moodustada?
• Kas eelistada oma- või võõrsõna, vana võõrsõna või uut võõrsõna?
• Mida arvata akronüümidest?
• Kas poole rohkem või poole võrra rohkem, pooled esindajad või pool esindajatest?
• Kuidas nimetada ravimeid ja toimeaineid?
• Mis vahe on tsitaadi ja otsekõne vormistusel?
• Mida uut on uues õigekeelsussõnaraamatus?

Autorid Maire Raadik, Sirje Mäearu, Argo Mund ja Tiina Leemets selgitavad.

Tõlkija hääl

Tallinn, 2015

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni algatatud tõlkekirjanduse almanahhi "Tõlkija hääl" keskne ülesanne on rääkida tõlgetest kui eesti kirjanduse loomulikust osast.

Keskkonnatervishoiu eesti-inglise seletussõnaraamat

Astrid Saava, 2015

Keskkonnatervishoid on erialadevaheline teadus- ja tegevusvaldkond, mille põhitõdesid peaksid teadma kõik, kes oma õpingutes või töös puutuvad kokku keskkonna ja tervise probleemidega; samuti ka need, kes kujundavad või mõjutavad meie elukeskkonda (nt keskkonnakaitsjad, arhitektid, ehitajad, töösturid, põllu- ja metsamehed jpt). Sõnaraamat esitab keskkonnatervishoiu ja selle naaberalade põhiterminoloogia (üle 1500 märksõna), selgitab oskussõnade tähendust ja aitab neid õigesti kasutada. Selgitused on lihtsasti arusaadavad ega nõua erialateadmisi. Toodud on rohkesti sünonüüme, lisatud lühendite ja akronüümide loend ja terminite inglise-eesti register, mis lihtsustab ingliskeelsele terminile eestikeelse vaste leidmist.