Uued raamatud 2014

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat

Tallinn, 2014

Sõnaraamatus on 4850 mõistet rohketelt hariduse ja kasvatuse aladelt: kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutse- ja kõrgharidus, huviharidus, eripedagoogika, andragoogika, sotsiaalpedagoogika, didaktika, koolikorraldus, kasvatusteaduslik uurimistöö, pedagoogika ajalugu jm. Iga mõiste kohta on esitatud eesti, inglise, saksa, soome ja vene termin ning enamasti ka seletus.