Uued raamatud 2013

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

Tallinn, 2013

Järjekorras kümnes. „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013“ on 2006. a ÕSi uustrükk.
Sõnaraamat esitab rohkesti uut sõnavara paljudelt elualadelt (kokku u 2000 uut sõna), annab uusi kasulikke näiteid sõnade lausesse sidumiseks ning kajastab värskemaid normingumuudatusi.
Põhjalikult on uuendatud parema keele soovitusi, muu hulgas kõrvaldatud aegunud soovitusi, lisatud uusi ja ajakohaseid ning ühtlustatud soovituste rangusastet.
Sõnaraamatul on uus häälduse ja morfoloogia esituse süsteem.

Õigekeelsussõnaraamat on ametliku keelekasutuse mõttes kirjakeele normi alus.
Paberväljaandele lisandub jaanuaris 2014 sõnaraamatu veebiversioon, kus on ühtses otsingubaasis kättesaadavad ka kohanimed ja lühendid.

Haridusleksikon

Tallinn, 2013

Haridusleksikon koondab 43 artiklit hariduse ja kasvatuse olulisimatest märksõnadest.
Artiklites on märksõnade vasted inglise, saksa, prantsuse, soome ja vene keeles, levinuimad määratlused, valdkonna arengulugu, aktuaalsed probleemid, olulisimad rahvusvahelised organisatsioonid ja erialased ajakirjad ning olemasolu korral ka lühiülevaade valdkonna uurimistraditsioonist Eestis.