Uued raamatud 2011

Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat

Tallinn, 2011

Maire Raadiku raamat räägib tarbeteksti õigekeelsusest. Siin on õpetused aadressi ja kontaktandmete kirjutamiseks, dokumendipealkirjade vormistamiseks, kokkuleppe sõnastamiseks, ametite ja struktuuriüksuste nimetamiseks, hindade kirjutamiseks, aja ja koha väljendamiseks, pöördumiseks ja vabanduse palumiseks. Peale selle keelelised soovitused loetelu ja tabeli koostamiseks ning teksti arvutisisestuseks, samuti kirjandusele viitamiseks tava- ja teadustekstis. Õpetused on sõnastatud lühidalt, neid täiendavad poolsada tekstinäidet ning kuus pisisõnastikku (teaduskraadide nimetused ja lühendid eesti, ladina ja inglise keeles, valik aja-, koha- ja sihitisväljendeid, 350 sagedasimat eesti perekonnanime koos käänamisõpetusega).

 

Propaganda sõnastik

Tallinn, 2011

Linnar Priimäe koostatud sõnastik seletab lahti 496 propagandavaldkonna mõistet. Tegu on nii
märksõnakoostiselt kui ka määratlustelt algupärase materjaliga, mis otseselt ei tugine mitte ühegi varasema teatmiku paradigmale, käsitades propagandat ühena neljast reklaami põhiliigist.