Uued raamatud 2008

Inglise-eesti meresõnaraamat

Tallinn, 2008

Meresõnaraamat sisaldab üle 30 000 märksõna, lisaks sama mahuka eesti-inglise terminiloendi ning arvukalt merenduses kasutatavaid lühendeid. Sõnaraamatu on koostanud merekeele nõukoja liikmed, kellest igaüks on andnud oma jõukohase panuse. Sõnaraamatusse on koondatud võimalikult palju merendusega haakuvate valdkondade termineid. On püütud tuletada uusi eestikeelseid oskussõnu; kui see pole õnnestunud, on antud ingliskeelse termini seletus. Sõnade mõistmise hõlbustamiseks on ka paljudele eestikeelsetele terminitele seletus lisatud.

Uus inglise-eesti majandussõnaraamat 2008

Tallinn, 2008

Uusim ja suurim inglise-eesti majandussõnaraamat, milles on üle 50 000 märksõna ja väljendi ning mis hõlmab kõigi majandusalade põhitermineid. Kolmas, täiendatud ja parandatud trükk. Olulisel määral on suurenenud Euroopa Liidu ja keskkonnakaitse osa. Lisana on toodud rahaühikud, ladina terminid ja käibefraasid, lühendid ja telegraafikeel, tarneklauslid jms. Vähe tuntud vastete juures on eestikeelsed seletused.

Eesti maaelu entsüklopeedia. 1. kd. A-K

Tallinn, 2008

Maaelu temaatikat käsitlev entsüklopeediline teatmeteos on kõiki põllumajanduserialasid hõlmavate artiklite kogu, 1998. aastal ilmunud "Eesti põllumajandusentsüklopeedia" korrastatud ja mahukalt täiendatud väljaanne. Raamatu kahes köites on ligi 7000 märksõna aiandusest, agronoomiast, maaehitusest, mehhaniseerimisest, loomakasvatusest, loomaarstindusest, maaparandusest, metsandusest, põllumajanduse ajaloost ja tänapäevast ning põllumajanduse taustsüsteemist ehk loodusest üldiselt. Kasulik teave talupidajatele, aednikele, maaelu edendajatele ja lihtsalt loodushuvilistele.

Keelenõuanne soovitab 4

Tallinn, 2008

Nõuandeid kõigile, kes tahavad kirjutada ja rääkida head eesti keelt. Tarvilik lisa ÕSile ja "Eesti keele käsiraamatule".

  • Kirjutised eesti kirjakeele sõnavara kohta 
  • Nõuandeid sõnamoodustuse raskustest ülesaamiseks 
  • Õpetusi õigekirjas orienteerumiseks 
  • Juhtnööre ÕSi kasutamise kohta 
    2005–2008 ilmunud oskussõnastike nimekiri