Märtsis 2014 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise terminiprojekt

 

Täpsemat infot terminite kohta vaadake terminibaasist IATE.

 

 • 20/20/20 targets – 20-20-20 eesmärgid
 • African-led International Support Mission to the Central African Republic, AFISM-CAR, MISCA – Aafrika juhtimisel toimuv rahvusvaheline Kesk-Aafrika Vabariigi toetusmissioon, MISCA
 • bio-process, biotechnological process – bioprotsess, biotehnoloogiline protsess
 • budgetary stance, fiscal policy stance, fiscal stance – fiskaalpoliitika seisund, eelarvepoliitika seisund, eelarvepoliitika, eelarvepoliitiline hoiak, fiskaalpoliitika
 • clearing house, clearing house mechanism – teabevõrgustik
 • Climate Summit 2014 – 2014. aasta kliimatippkohtumine
 • competitiveness proofing – konkurentsivõimele avalduva mõju hindamine
 • cost driver – kulukäitur
 • counterfeiting – võltsimine
 • demand-side management, DSM, demand management – nõudluse juhtimine
 • Eastern neighbourhood – idanaabrus, (ELi) idapoolsed naaberriigid
 • electro-mobility – elektritransport, elektromobiilsus
 • energy interconnection – energiaühendus, süsteemidevaheline ühendus
 • European continental Network – Euroopa mandriosa võrk
 • European Union military operation in the Central African Republic, EUFOR RCA – Euroopa Liidu sõjaline operatsioon Kesk-Aafrika Vabariigis, EUFOR RCA
 • global value chains, GVC – üleilmne väärtusahel, ülemaailmne väärtusahel, globaalne väärtusahel
 • industrial base – tööstuslik baas, tööstusbaas
 • interconnection – ühendus, ühendamine, võrguühendus
 • long-term sustainability of public finances – riigi rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus
 • public consultation – avalik konsultatsioon
 • reshoring of manufacturing jobs, reshoring – töötleva tööstuse töökohtade ELi tagasitoomine
 • reshoring, onshoring, backshoring – tagasitoomine
 • reverse-flow capacity, reverse flow – vastassuunavoogude läbilaske võimsus, vastassuunavoog
 • smart material, intelligent materials – arukas materjal, intelligentne materjal
 • smart specialisation – tark spetsialiseerumine, arukas spetsialiseerumine
 • spur line, spur route – harutrass
 • Stability and Convergence Programmes, SCPs – stabiilsus- ja lähenemisprogrammid
 • Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, Common Reporting Standard, CRS – finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse standard, ühine aruandlusstandard
 • taxation of savings income, taxation of savings – hoiuste intresside maksustamine
 • United Nations Climate Change Conference, COP/CMP – ÜRO kliimamuutuste konverents