Valik Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnas 2014. aasta esimeses pooles IATEsse lisatud uusi termineid

 

Täpsemat infot terminite kohta vaadake terminibaasist IATE.

 

Bioteadused

 • Annona macroprophyllata – erilehine pannoona
 • Archidendron pauciflorum – haisev koerakaunapuu
 • Brassica oleracea L. (Palmifolia Group) 'Jersey Kale' – jalutuskepikapsas
 • Cichorium intybus L. 'Pan di Zucchero' – leebe salatsigur
 • Citrus natsudaidai – jaapani mõru apelsinipuu
 • Colocasia esculenta – harilik taro
 • Colocasia esculenta var. antiquorum – põuataro
 • Colocasia esculenta var. esculenta – vihmataro
 • Lippia graveolens – lõhnav lippia
 • Micromeria biflora – sidrunilõhnaline mikromeeria
 • Ocimum basilicum subsp. minimum – väike basiilik
 • Pachyrhizus ahipa – andi ubajuur
 • Persicaria odrata – vietnami kirbutatar
 • Phyllanthus acidus – hapu õislehik
 • Prunus serotina var. salicifolia – kapuliintoomingas
 • Prunus subcordata – klamati ploomipuu
 • Psidium acutangulum – hapu guajaavipuu
 • Scolymus hispanicus – hispaania kuldsigur
 • Solanum quitonense – lulo-maavits
 • Solanum torvum – hernesbaklažaan
 • Syzygium cordatum – oja-nelgipuu
 • Valerianella eriocarpa – itaalia kännak
 • Vasconcellea ×heilbornii – babako-mägipapaia

Energeetika

 • active power – aktiivvõimsus
 • closed distribution network – suletud jaotusvõrk
 • common grid model – ühine võrgumudel
 • congestion income – võimsusjaotustulu
 • control area – kontrollpiirkond
 • coordinated net transmission capacity – koordineeritud netoülekandevõimsus
 • cross zonal capacity – piirkonnaülene võimsus
 • day ahead market – järgmise päeva turg
 • demand aggregation – nõudluse koondamine
 • demand side response – nõudlusreageering
 • distribution network – jaotusvõrk
 • flow based approach – voopõhine meetod
 • generation shift key – tootmise muutmise võti
 • individual grid model – individuaalne võrgumudel
 • intraday market – päevasisene turg
 • low frequency demand disconnection – alasageduse järgi koormuse vähendamine
 • low voltage demand disconnection – pinge järgi koormuse vähendamine
 • market congestion – turu ülekoormus
 • net position – netopositsioon
 • physical congestion – füüsiline ülekoormus
 • power park module – kobarelektrijaam
 • scheduled exchange – graafikujärgne vahetus
 • structural congestion – struktuurne ülekoormus
 • transmission constraint – ülekandepiirang
 • transmission network – põhivõrk, süsteemivõrk

Keskkond

 • conventional gas – traditsiooniline gaas
 • flowback water – tagasivooluvesi
 • high volume hydraulic fracturing / fracking – suuremahuline hüdrolõhkumine
 • horizontal drilling – horisontaalpuurimine
 • induced fracture – esilekutsutud murd
 • induced seismicity – esilekutsutud seismilisus
 • less carbon intensive fossil fuel – vähem süsihappegaasi tekitavad fossiilkütused
 • more carbon intensive fossil fuel – rohkem süsihappegaasi tekitavad fossiilkütused
 • oil sand – õliliiv
 • return rate – tagasivoolu määr
 • seismicity – seismilisus
 • target formation – sihtlasund
 • tight oil – tiivisõli
 • unconventional gas – ebatraditsiooniline gaas
 • venting – pihkumine
 • well – puurauk
 • well casing – (puuraugu) mantel

Varia

 • basket option – alusvarakorviga optsioon
 • beach nourishment – ranna korrastamine, ranna taastamine
 • combined advanced therapy medicinal product – kombineeritud uudne ravim
 • crop – põllumajanduskultuur
 • disability-adjusted life year, DALY – summaarne tervisekadu, tervisekaotuse tõttu kaotatud eluaastad, haigusega kohandatud eluaastad, DALY
 • dose response – doos-toime
 • epidemiological cut-off value – epidemioloogiline läviväärtus
 • investment securities – investeerimisväärtpaberid
 • less developed region – vähem arenenud piirkond
 • majority shareholder – enamusaktsionär
 • more developed region – enam arenenud piirkond
 • motor tricycle – kolmratas
 • over-indebtedness – ülelaenamine
 • quadricycle – neliratas
 • quality-adjusted life year, QALY – kvaliteediga kohandatud eluaasta, kvaliteetselt elatud eluaasta, QALY
 • secondary movements – teisene ränne
 • Standard International Trade Classification, SITC – standardne väliskaubanduse klassifikaator, SITC
 • Succession Committee – pärimisasjade komitee
 • wholesale credit market – hulgikrediiditurg