Uusi finantsturu termineid

Täpsemat infot terminite kohta vaata IATEst.

 • asset manager – varahaldur
 • asset transferability – varade ülekantavus, varade üleantavus
 • bad risk – ülemäärane risk
 • banking paper – pangaveksel
 • biased – erapoolik, kallutatud
 • block trade – blokktehing
 • call swaption – ostuvahetusoptsioon
 • callable bond, redeemable bond – ennetähtaegse tagasiostuõigusega võlakiri
 • Chinese wall – kaitsevall, "Hiina müür"
 • contagious feedback effect – ülekanduv tagasimõju
 • credit expansion, credit growth – laenumahu kasv
 • cushion – puhver
 • defaulted bank – kohustusi mittetäitev pank
 • deposit base – hoiusebaas
 • Eurobond – eurovõlakiri
 • Eurodollar bond – eurodollari võlakiri
 • eurodollar – eurodollar
 • ex-dividend date – dividendikuupäev
 • fund family – fondiperekond
 • funding gap – rahastamispuudujääk
 • internal capital assessment, ICA – kapitali sisehinnang
 • internal governance – sisemine juhtimissüsteem
 • knock-on effect – järelmõju
 • liquidity gap, liquidity mismatch – likviidsuspuudujääk
 • maturity transformation – tähtaegade ümberkujundamine
 • mismatch ratio – mittevastavuse määr
 • monetary imbalance – rahaline tasakaalustamatus
 • money demand – rahanõudlus
 • money supply – rahapakkumine
 • net worth – netovara
 • oversubscription – ülemärkimine
 • policy mix – poliitikameetmete kombinatsioon
 • post-trading infrastructure – järelkauplemise taristu, järelkauplemise infrastruktuur
 • provisions for pensions – pensionieraldised
 • put swaption – müügivahetusoptsioon
 • Relative Strength Index, RSI – suhtelise tugevuse indeks, RSI
 • reporting obligation – aruandekohustus
 • sanctions regime – karistusõigus, karistusrežiim
 • secondary offering – järelpakkumine
 • securitisation market, securitised market – väärtpaberistamise turg
 • short-term banking paper – lühiajaline pangaveksel
 • systemic breakdown – süsteemne tõrge
 • systemic impact – süsteemne mõju
 • technical analysis – tehniline analüüs
 • treasury stock – omaaktsia
 • unsustainable deficit – jätkusuutmatu puudujääk
 • yield curve – intressikõver, tulukõver

NB! Enne terminite lõplikku kinnitamist ei pruugi avalikust IATEst kõiki nimekirjas olevaid termineid leida.