Valik 2012. aasta sügisel Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnas IATEsse sisestatud uusi termineid

Täpsemat infot terminite kohta vaadake IATEst. Enne terminite lõplikku kinnitamist ei pruugi kõiki nimekirjas olevaid termineid IATEst leida.

 

Statistika, demograafia

 • at-risk-of-poverty rate before social transfers – vaesusriski määr enne sotsiaalseid siirdeid
 • bed places – voodikohtade arv
 • collective household – asutusleibkond
 • energy dependency rate – energiasõltuvuse määr
 • equivalised disposable income – ekvivalentnetosissetulek
 • GDP per capita volume index – SKP mahuindeks inimese kohta
 • gross electricity generation – elektrienergia kogutoodang
 • household final consumption expenditure – leibkonna lõpptarbimiskulutused
 • housing cost overburden rate – liiga suurte eluasemekulude määr
 • income quintile share ratio – sissetulekukvintiilide suhte kordaja
 • internet access – juurdepääs internetile
 • live birth – elussünd
 • longevity – pikaealisus
 • natural population change – loomulik rahvastikumuutus
 • naturalisation rate – naturalisatsiooni määr
 • occupancy rate – hõivatuse netomäär
 • overcrowding rate – ülerahvastatuse määr
 • population change – rahvastikumuutus
 • price level index – hinnataseme indeks
 • relative median at-risk-of-poverty gap – suhtelise vaesuse süvik
 • relative median income ratio – mediaansissetulekute suhe
 • severe housing deprivation rate – väga halbades tingimustes elavate inimeste määr
 • standardised death rate – standarditud suremuskordaja
 • standardised mortality ratio – standarditud suremusmäär
 • tourism intensity – turismi intensiivsus
 • volume index – mahuindeks

Varia

 • central government – keskvalitsus
 • collective tourist accommodation establishment – ühismajutusettevõte
 • derived product – sekundaarenergia toode
 • local government – kohalik omavalitsus
 • low wage trap – madala palga lõks
 • night spent – ööbimine
 • non-national – mittekodanik
 • non-rented accommodation – mitte-üüritud majutuskoht
 • non-standard payment – normiväline tasu
 • pre-trial detainee – kohtueelselt vahistatu
 • recognised non-citizen – tunnustatud mittekodanik
 • state government – piirkondlik valitsus, liidumaa/osariigi valitsus
 • tourist accommodation establishment – majutusettevõte