Kogumikud 2012

Selged mõtted, selge keel

Tallinn, 2012

 

Sisukord

Saateks
Selge keele liikumisest maailmas. Katrin Hallik
Euroopa Komisjoni selge kirjutamise kampaaniast. David Crowther
Ametikeelehoole Soomes. Aino Piehl
Kuidas luua selge kirjutamise ülikoolikursust? Rootsi näide. Ylva Byrman
Selge keele kilde Saksamaalt. Siegfried Breiter
Algatustest Belgias. Karine Nicolay
Sõnumeid Milanost. Valentino Spataro
Portugali teest selge keeleni. Sandra Fisher-Martins
USA selge keele tõus ja langus. Lühiülevaade aastatest 1950–2012. Karen Schriver
Kanada pikaajaline kogemus. Cheryl Stephens
Seaduskeelest Lõuna-Aafrikas. Frances Gordon, Candice Burt