Kogumikud 2010

Et lugeja võiks tulla

Tallinn, 2010

 

Sisukord

Saateks
Üheülbalised eurosõnad. Helika Mäekivi
Statistikatekstidest keeletoimetaja pilguga. Kristel Ress
Pimedas toas. Hille Saluäär
Tõlkijakoolitus Tallinna Ülikoolis. Eurokeele uurimissuunad – mis tehtud, mis teoksil. Triin Pappel
Raskused oma- ja võõrsõna valikul. Kadi Mihkla
Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite nimede kasutuse järjepidevusest. Heidi Saar
Lingua franca
’st ja eurokeele uudissõnadest. Katrin Hallik, Katre Kasemets