Toimunud koolituste materjalid 2010

Abiks tõlkijale ‒ täiendite järjestus

23. november 2010

Täiendite järjestus on üks neid teemasid, mille kohta ei ole ilmselt võimalik igas olukorras kehtivaid reegleid luua. Võõrkeelsed tekstid loovad aina uut vajadust pikki ja keerukaid nimetusi eesti keeles tähistada. Sageli tuleb teha kompromisse, kas luua ühetähenduslik, kuid keeleliselt kohmakam nimetus või vastupidi. Eurotõlkijate koolitaja Helika Mäekivi koostatud abimaterjal, mis järjestusreeglid kokku koondab ja olulist vähem olulisest eristada püüab, toob teemasse kindlasti selgust, kuigi tihtipeale tuleb otsustada juhtumipõhiselt (süsteemsusest kõrvale kaldudes) ning lõplik valik jääb ikkagi tõlkija ja toimetaja teha.