ÕS 2013 ilmunud

Järjekorras kümnes. „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013“ on 2006. a ÕSi uustrükk.
Sõnaraamat esitab rohkesti uut sõnavara paljudelt elualadelt (kokku u 2000 uut sõna), annab uusi kasulikke näiteid sõnade lausesse sidumiseks ning kajastab värskemaid normingumuudatusi.
Põhjalikult on uuendatud parema keele soovitusi, muu hulgas kõrvaldatud aegunud soovitusi, lisatud uusi ja ajakohaseid ning ühtlustatud soovituste rangusastet.
Sõnaraamatul on uus häälduse ja morfoloogia esituse süsteem.

Õigekeelsussõnaraamat on ametliku keelekasutuse mõttes kirjakeele normi alus.
Paberväljaandele lisandub jaanuaris 2014 sõnaraamatu veebiversioon, kus on ühtses otsingubaasis kättesaadavad ka kohanimed ja lühendid.