Uus eurokeele kogumik

Ilmunud on viies eurokeele kogumik "Emakeelne eurokeel". Kogumiku autor Helika Mäekivi on eurotõlkijatele eesti keele täienduskoolitusi teinud nii Eestis kui ka Brüsselis ja Luxembourgis. Kogumikus ongi käsitletud tõlkijatele kõige rohkem küsimusi tekitanud teemasid koos rohkete näidetega.
Kogumik on elektrooniliselt kättesaadav eurokeelehoolde veebilehel. Paberkandjal kogumiku saamiseks võtke palun ühendust eurokeelehooldajatega (tel: 6177547 või e-post: katrek@eki.ee).