2012. aasta parim ja halvim seadus valitud

Teenusmajanduse Koja eestvõttel selgitati teist aastat järjest välja Eesti parim ja halvim seadus.
2012. aasta parimaks seaduseks valiti avaliku teabe seaduse muudatused ning halvimaks "vastuvõtmata seadus".
Parimat ja halvimat seadust valitakse selle järgi, kui hästi või halvasti need vastavad hea õigusloome tavale. Selle tava kaheksast punktist üks räägib selge keele kasutamise vajalikkusest õigusaktis.

Loe põhjalikumalt Postimehest: