Tõlkimine on koostöö

Hiljuti on riigiabiga seotud segaduse ühe põhjusena nimetatud võimalikku tõlkeviga riigiabi reguleeriva ELi määruse eestikeelses tõlkes. Selle aasta augustis avaldas Igor Gräzin rahulolematust ELi õigusaktide tõlkimisega.
Loe Euroopa Komisjoni keelenõustaja Rita Niineste arvamuslugu siit.