Eesti keel digiajastul

Viimase 60 aasta jooksul on Euroopas välja kujunenud küll ühtne poliitiline ja majanduslik struktuur, kuid kultuuri ja keelte mitmekesisus on säilinud. Keelelised takistused pärsivad nii Euroopa kodanike omavahelist kui ka äri- ja poliitikaringkondade suhtlust erinevates keeltes – portugali keelest poola keeleni ja kreeka keelest keldi keeleni. Euroopa Liidu asutused kulutavad aastas miljoneid eurosid mitmekeelsuspoliitika tagamiseks, s.t tõlgitakse tekste ja suulisi vestlusi. Aga kas meil oleks võimalik neid kulutusi vältida? Loe keeleraportist "Eesti keel digiajastul".