Lisa e-teabeallikatele

Hiljuti on kõigile tasuta kättesaadavaks tehtud veebipõhine teabevaramu Eesti Entsüklopeedia, mis hakkab sisaldama üle 60 000 illustratsiooni ja 90 000 artikli (osa artikleid on toimetamisjärgus ja need pole veel avalikud). Teabevaramu on üles ehitatud teemavaldkondadena ja jaguneb märksõnaartikliteks. Artiklite hulgas on nii lühikesi mõisteseletusi, isikuartikleid kui ka pikemaid teemakäsitlusi. Vaata täpsemat tutvustust siit.