Konverents "Translating Power, Empowering Translation: Itineraries in Translation History"

24.–26. mail toimub Tallinna Ülikooli Mare majas (Uus-Sadama 5) rahvusvaheline tõlkeloo konverents "Translating Power, Empowering Translation: Itineraries in Translation History" ("Võimu tõlkimine, tõlke volitamine: marsruute tõlkeloos"). Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
Kolmepäevane konverents, kus astub üles 50 uurijat (Antwerpenist, Barcelonast, Belfastist, Bolognast, Brüsselist, Harkovist, Hongkongist, Irkutskist, Joensuust, Kiievist, Leuvenist, Pariisist, Peterburist, Readingist, Strasbourgist,Taipeist, Tallinnast,Tartust, Turust ja Vilniusest), on teine omataoliste seas ja jätkab teemadel, mis olid arutluse all 2010. aasta kevade analoogilisel konverentsil "Kultuuride ja tekstide vahel: marsruute tõlkeloos 1" (vt ülevaadet 2010. aasta 9. aprilli Sirbist).

Seekord keskenduvad konverentsi ettekanded tõlkimise ja võimu suhete mõtestamisele nii üldteoreetilisest vaatepunktist kui ka eri maadest ja ajalooetappidest pärit näidete varal.
Konverentsi peaesineja on prof Lawrence Venuti Temple’i Ülikoolist (Ameerika Ühendriigid), kes peab 24. mail kl 16.30 TLÜ Mare maja Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, M-218) ka avaliku loengu teemal "Tõlketeooria genealoogiad: Locke ja Schleiermacher". Prof Venuti on viimase kümnendi tõlketeaduse üks jõulisemaid ja tsiteeritumaid autoreid, kes on andnud kanoonilise panuse kultuurilise pöörde järgse tõlketeaduse võtmesuundadesse. Laia kõlapinda leidnud monograafiate kõrval ("The Translator's Invisibility: A History of Translation", 1995; "The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference", 1998) on ta õpikuna kasutatava antoloogia "The Translation Studies Reader" koostaja, ajakirja The Translator toimetuskolleegiumi liige ja tõlkija, kelle tõlkeid itaalia keelest inglise keelde on auhinnatud nii USAs kui ka Itaalias.
 
Kõik on oodatud osalema, eelregistreerimine konverentsile ei ole vajalik.
 
Vaata täpsemalt siit.