Euroopa ühise müügiõiguse termineid

Valminud on Euroopa ühise müügiõiguse (varem: Euroopa lepinguõigus) terminiprojekt, mis põhineb komisjoni ettepanekul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmiseks Euroopa ühise müügiõiguse kohta, KOM(2011) 635.
Kõik terminid on kokku lepitud TÜ õigusteaduskonna tsiviilõiguse professori Irene Kulliga, kes oli ka Eesti esindaja ühise müügiõiguse algteksti koostanud eksperdirühmas. Nii palju kui võimalik, on proovitud säilitada ühtsust Eesti lepinguõiguse terminitega, muud terminit on kasutatud sel juhul, kui Euroopa määruse mõiste on sisutatud teisiti kui Eestis.
Prof Kulli soov oleks, et kokkulepitud termineid kasutataks edaspidi ka võlaõiguse tekstide tõlkimisel eesti keelest inglise keelde.
Vaadake valikut terminitest rubriigist "Uued terminid".