Praktika Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keele osakonnas

Kõrgkooli lõpetanud, kelle esimene võõrkeel on inglise, prantsuse või saksa keel, saavad osaleda 5-kuulisel praktikal Luksemburgis Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keele osakonnas. Märtsis 2012 algavale praktikale saab registreeruda 1. juulist kuni 1. septembrini 2011 praktikaosakonna kodulehel.
Praktikaosakonna kodulehel on ka Euroopa Komisjoni ametlikku praktikakava reguleerivad eeskirjad eesti keeles ning muu teave praktika kohta.
Praktikant saab osaleda tõlkijatele mõeldud koolitustel, tutvuda Euroopa Komisjoni tööga ja teha praktilist tõlketööd toimetaja juhendamisel. Praktikantidele eraldatakse igakuine toetus, mis 2011. aasta märtsis oli 1071 eurot.