Ilmunud on uus eurokeele kogumik

Ilmunud on kolmas eurokeele kogumik "Et lugeja võiks tulla". Kogumik keskendub eurokeele toimetamisele ja uurimisele.
Kuidas luua uusi termineid nii, et kompromiss selge keele ja bürokraatia vahel oleks rohkem selge keele kasuks? Kuidas mitte anda järele kiusatusele kasutada tõlkes alati samu stampseid vasteid? Kuidas vältida keele kulumist ja hoiduda tühisõnadest? Mida tähendab olla tõlkija või toimetaja? Milline vahe on nimel ja nimetusel? Miks eelistatakse võõrsõnu omasõnadele? Nendel ja muudelgi teemadel mõtisklevad uue kogumiku artiklite autorid.
Kogumiku saamiseks võtke palun ühendust eurokeelehooldajatega.