Euroopa Komisjonil uus selge keelekasutuse juhis "Kirjuta selgelt"

Vaata uut selge keelekasutuse juhist.