ELi institutsioonide terminoloogiakoosolek

21. mail toimus Luxembourgis X terminoloogiakoosolek, kus osalesid ELi institutsioonide eesti keele osakondade terminoloogid. Seekord ei arutatud üksikuid termineid nagu tavaliselt, vaid keskenduti eri institutsioonide terminoloogiatöö korralduslikele jm küsimustele. Kutsutud külaline oli koosolekul Eteri esimees Siiri Lauk. Seekordse koosoleku korraldas Euroopa Komisjoni eesti keele osakond.