Selge keele koolitus

Hea keelehuviline!

Telli oma asutusse selge keele koolitus.
Iga koolitus valmib tellija dokumentide analüüsi põhjal.
Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid.
Aitame muuta teie asutuse tekstid selgemaks!

Vt täpsemalt siit