2016. aasta selge sõnumi võitjad

Selle aasta selge sõnumi auhinna saavad X-tee tutvustus, õpik „Eesti keele allkeeled“, video „Muuda auto suitsuvabaks“ ning Maksu- ja Tolliamet oma tegevusega.

Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvib Tiit Hennoste ja Karl Pajusalu õpik „Eesti keele allkeeled“. Autorite sõnul on kõik eesti keele allkeeled (kirjakeel, suuline keel, argikeel, netikeel jm) meie emakeele rikkus.

Tarbeteksti kategoorias märgiti ära Ly Seppel-Ehini „Ööülikooli“ loeng „Laps ja lill, lammas ja legonindžagod“, Indrek Koffi ja Liisa-Ly Pakosta teabetrükis „Kirjad lapsevanemale“, Vilja Kiisleri arvamuslood ning Politsei- ja Piirivalveameti väljakutsete maraton Facebookis.

Parima selge sõnumiga tarbepildi auhind antakse Tervise Arengu Instituudi videole „Muuda auto suitsuvabaks“. Video sõnum on sõnadetagi selge: suitsetamisel eralduvad ained mürgitavad ka suitsetaja lapsi jt lähedasi.

Tarbepildi kategoorias märgiti ära põrandamäng „AGA MINA“, Tallinna Loomaaia plaan ja Tartu Ülikooli uuendatud raamatukogu plaan.

Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga on Riigi Infosüsteemi Ameti loodud X-tee tutvustus. Video selgitab lühidalt ja arusaadavalt, kuidas toimib turvaline internetipõhine andmevahetus riigiasutuste infosüsteemide vahel.

Samas kategoorias leidsid äramärkimist koduleht tarkvanem.ee, video „Ega puit ennast ise mööbliks tee“ ja Kalamaja Avatud Kooli idee tutvustus.

2016. aasta selge sõnumi edendaja on Maksu- ja Tolliamet. Oma tegevust kirjeldab amet järgmiselt: „Ka dokumenti on võimalik koostada nii, et see on lihtsasti loetav ja viisakas suhtlusstiilis. Lihtsus ja arusaadavus nii sisus kui ka vormis on aastatega muutunud üheks meie ameti strateegiliseks suunaks.“

Edendaja kategoorias märgiti ära Ülle Madise selge väljendus avalikus suhtluses ja Päästeameti kampaaniad.

Võistluse eriauhinna pälvib SEB Panga ja SEB Elu- ja Pensionikindlustuse tegevus kliendiinfo selgemaks ja sõbralikumaks muutmisel.

2016. aasta selge sõnumi võistlustöid hindas Eesti Keele Instituudi, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Disainerite Liidu, E-riigi Akadeemia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev žürii.

Auhinnad antakse võitjatele üle 13. oktoobril, rahvusvahelisel selge keele päeval Energia Avastuskeskuses. Võitjaid tervitab patroon Eiki Nestor.

Galast teeb otseülekande Postimees.

selge sõnumi veebileht                                

selge sõnumi FB