2015. aasta selge sõnumi auhinnad on jagatud

13. oktoobril, rahvusvahelisel selge keele päeval anti üle selge sõnumi auhinnad.

Aasta selgeim tarbetekst on Raadio 2 saade "Puust ja punaseks". Samas kategoorias märgiti ära Rain Kooli päevakommentaarid Vikerraadios ja Ragn-Sellsi jäätmeveo esmateavitus.

Aasta selgeim tarbepilt on Eesti Vabaõhumuuseumi veebikaart. Ära märgiti ka Nukuteatri plakat "Nukuteatrit igale vanusele" ja Tallinna Lennujaama parkimisskeem.

Aasta selgeim tarbetekst koos tarbepildiga on Tervise Arengu Instituudi kampaania "Köögiviljad kaalu ei kasvata". Äramärgitud tööd on sari "Maa, armastan Sind!" ja Keeleklikk.

2015. aasta selge sõnumi edendaja on Riigimetsa Majandamise Keskus oma tegevusega. Ära märgiti ka Tervise Arengu Instituut, Rahva Raamat ja Praxis.

73 esitatud võistlustöö seast valis võitjad 10-liikmeline žürii koosseisus:

Karin Aleksandrov (Maksu- ja Tolliamet), Mart Anderson (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Katrin Hallik (Eesti Keele Instituut), Deniss Jeršov (Tartu Kunstikool), Markko Karu (Eesti Disainerite Liit), Katre Kasemets (Eesti Keele Instituut), Margit Langemets (Eesti Keele Instituut), Rita Niineste (Euroopa Komisjoni Esindus Eestis), Kristel Ress (Eesti Keeletoimetajate Liit) ja Kalle Toompere (Eesti Kujundusgraafikute Liit).

Vt lisa:
http://selgesonum.ee
https://www.facebook.com/selgesonum