Magistritöö eurokeelest

Sel kevadel kaitses TLÜ kirjaliku tõlke magistrant Krista Kahr oma töö "Sõnatähenduse muutumine eurokeeles Euroopa Komisjoni teatiste tõlgete näitel".

Loe magistritööd siit.