Info visualiseerimisest

Oma kõnes väidab David McCandless, et informatsioon on ilus. Hea infodisain on ainus vahend, mis infoummistusest välja aitab tulla.