Kuidas nimetada maastikku?

Loe artiklit The Guardianis ja mõtiskle, kuidas me oma keeles ja murretes maastikku nimetame.