Selge keele liikumine uues valitsusliidu tegevusprogrammis

Uue valitsusliidu tegevusprogrammi (töödokument seisuga 7.4.2015) punkt 15.2:

Toetame selge keele liikumist ning mitmekeelsete veebisõnaraamatute (sh akadeemiliste alussõnaraamatute) koostamist.

Allikas: Postimees