Haridussõnastik nüüd veebis

Eesti Keele Instituudi keelekogudes on nüüd avalik elektrooniline "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat".
Sõnastik sisaldab 4850 mõistet mitmesugustelt hariduse ja kasvatuse aladelt, nagu kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutse- ja kõrgharidus, andragoogika, eripedagoogika.
Igale eesti mõistele on antud inglise, saksa, soome ja vene vaste ning enamasti ka seletus.

Head kasutamist!