Viimases Eurokratis räägib eurokeelehooldaja Katrin Hallik inglise keele mõjust ja emakeele elujõust

Mida rohkem on meil võimalusi nimetada maailmas eksisteerivaid asju eesti keeles, seda elujõulisem meie keel on.

Väga sageli tuleb leida vasteid asjadele või nähtustele, mida meil õieti olemas ei ole, näiteks mõnele majandus- või rahandusterminile. Palju uut sõnavara tekkis hiljuti kõigis EL-i keeltes seoses majanduskriisiga.

Loe artiklit leheküljelt 20.