Praktikavõimalus Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keele osakonnas

Praktika aeg ja koht
Praktika toimub augustikuus Luksemburgis ja kestab neli nädalat.

Sobivad kandidaadid
Kandideerima oodatakse viimase kursuse filoloogiatudengeid või sel alal äsja ülikooli lõpetanuid, kes tunnevad huvi tõlkimise vastu. Vanusepiiranguid ei ole.

Vajalikud oskused
Kandidaat peab valdama väga hästi eesti keelt ja veel kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt, millest vähemalt üks peab olema inglise, saksa või prantsuse keel.

Praktika sisu
Praktikandid aitavad Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keele osakonnas tõlkida ELi tekste (õigusaktid, pressiteated, aruanded jms). Praktikante abistab juhendaja.

Tasu
Praktika on tasuta. Kandidaadid peavad katma sõidu- ja elamiskulud ise.
Praktikandid saavad praktika lõpus selle läbimise kohta tõendi.

Kuidas kandideerida
Kandideerimiseks saata elulookirjeldus (järgides Europassi mudelit) ja motivatsioonikiri inglise, saksa või prantsuse keeles e-posti aadressile Klaarika.VRUBLEVSKAJA-FLOYD@ec.europa.eu hiljemalt 23. maiks 2014.
Samalt aadressilt saab ka lisateavet.